Zminičko jezero

Zminičko jezero je dio NP Durmitor, iako se nalazi na Sinjajevini. Ime je dobilo po Zminici, kraju u kom se nalazi.

Smješteno je  u blizini sela Njegovuđa, do kojeg se, iz pravca Žabljaka može doći na dva načina. Jedan način je da se od Žabljaka krene ka Đurđevića Tari , skrene desno prema Njegovuđi i produži još oko 3 km. Drugi put vodi  od Žabljaka prema Virku, pored Ševarite lokve, Ribljeg i Vražjeg jezera. Ovaj drugi put je lošijeg kvaliteta, ali je okolina mnogo zanimljivija. Kako god, do obala jezera se može doći autom.

 U jezeru živi endemska vrsta vodozemca koja se zove serdarski triton. Postoje tvrdnje da ih je samovoljno i nestručno poribljavanje jezera krapom “kinezom” uništilo. Ostaje nam da se nadamo da je neki, ipak, preživio.

Jezero nije veliko, ali njegova ljepota mnogostruko nadmašuje njegovu veličinu. Oko jezera se nalazi pješačka staza sa klupicama, mjestimično postavljenim. Izolovano je i oko njega nema  gužve.  Zato ima divljih jagoda. Pravo mjesto za bijeg od civilizacije. Bar na kratko.